ครม.เห็นชอบไทยเข้าสมาชิก The Asia Initiative เพิ่มประสิทธิภาพเก็บภาษี

แลกเปลี่ยนข้อมูลภาษี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) PHOTO : THAI ROYAL GOVERNMENT/

ครม.เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ The Asia Initiative เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีกับประเทศในเอเชียเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 ก.ค. 2565 ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ The Asia Initiative โครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดย Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes หรือ Global Forum ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD

สาระสำคัญของโครงการ The Asia Initiative จะเป็นการดำเนินตามมาตรฐานสากลด้านความโปร่งใสทางภาษี เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาหลบเลี่ยงภาษีและทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ผ่านความร่วมมือระหว่างสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในส่วนของการกำหนดมาตรฐานเพื่อสร้างความโปร่งใสทางภาษี การร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยจัดเก็บภาษีในเอเชีย การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงพหุภาคี (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters :MAC) ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

               

ทั้งนี้ โครงการ The Asia Initiative จะมีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2565-2569 โดย Global Forum ได้เชิญประเทศสมาชิกในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้  โดยประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือการได้ยกระดับการดำเนินการด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งส่วนของแบบร้องขอ ข้อมูลการเงินแบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงจุดยืนประเทศไทยในการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศตามมาตราฐานสากล รวมถึงได้ศึกษานโยบายและมาตรการบริหารการจัดเก็บภาษี การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย