ตลท. แต่งตั้ง “รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ มีผล 16 ม.ค.นี้

ตลท. แต่งตั้ง “รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ มีผล 16 ม.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย มีผล 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย ดูแลงานฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายวินัยและคดี ฝ่ายเลขานุการองค์กร และฝ่ายกำกับองค์กร มีผลตั้งแต่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายรองรักษ์ มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทั้งในธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายในสำนักงานกฎหมายชั้นนำระหว่างประเทศ ตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะมาร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ Executive Vice President – Head of Legal บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดูแลสายงานกฎหมายและงานเลขานุการบริษัท

โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ (เกียรตินิยม) จาก Northwestern University สหรัฐอเมริกา

“นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานในตลาดทุนมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมาย ประกาศและหลักเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุน จึงเชื่อว่าจะมีส่วนสนับสนุนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นอย่างดี” นางเกศรากล่าว

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ