โปรดเกล้าฯ “เพ็ญศรี วงศ์เสรี” พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าให้ นางเพ็ญศรี วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาต นางเพ็ญศรี วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เนื่องจากรับราชการมานาน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ราชกิจจา-ตุลาการศาลปกครอง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ