โควิดวันนี้ (10 ส.ค.) ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,335 ราย เสียชีวิต 32 ราย

โควิดวันนี้ (10 ส.ค.)
ภาพจาก pixabay
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อเวลา 09.20 น.

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (10 ส.ค.) รักษาตัวใน รพ.จำนวน 2,335 ราย เสียชีวิต 32 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 928 ราย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาลรายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,335 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,335 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,388,306 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 2,151 ราย หายป่วยสะสม 2,390,453 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,099 ราย เสียชีวิต 32 ราย เสียชีวิตสะสม 9,997 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 928 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 31 ระหว่าง 31 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 235,753 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่กำลังรักษา จำนวน 21,099 รายนั้น จำแนกเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 11,213 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 9,886 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 928 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 471 ราย

สรุปสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,108 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,843 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,432 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,166 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,166 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,381 ราย : เสียชีวิต 35 ราย
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,250 ราย : เสียชีวิต 35 ราย
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,842 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,955 ราย : เสียชีวิต 33 ราย