โควิดวันนี้ (25 ส.ค.) ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,002 ราย เสียชีวิต 29 ราย

โควิดวันนี้ (25 ส.ค.)
ภาพจาก pixabay
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อเวลา 11.33 น.

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. จำนวน 2,002 ราย เสียชีวิต 29 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 790 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 397 ราย 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,002 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,002 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,417,828 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 1,742 ราย หายป่วยสะสม 2,422,569 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 18,062 ราย เสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 10,440 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 790 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 33 ระหว่าง 14-20 สิงหาคม 2565 ที่ 204,250 ราย ส่วนผู้ป่วยที่กำลังรักษา จำนวน 18,062 รายนั้น จำแนกเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 9,524 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 8,538 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 790 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 397 ราย

สรุปสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,108 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,843 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,432 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,166 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,166 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,381 ราย : เสียชีวิต 35 ราย
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,250 ราย : เสียชีวิต 35 ราย
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,842 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,955 ราย : เสียชีวิต 33 ราย
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,335 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,316 ราย : เสียชีวิต 35 ราย
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,455 ราย : เสียชีวิต 33 ราย
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,140 ราย : เสียชีวิต 35 ราย
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,773 ราย : เสียชีวิต 30 ราย
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,663 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,508 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,461 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,143 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,110 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,902 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,968 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,531 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,488 ราย : เสียชีวิต 26 ราย
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,062 ราย : เสียชีวิต 28 ราย