โควิดวันนี้ (11 ก.ย.) ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 1,093 ราย เสียชีวิต 19 ราย

โควิด9กันยา
ภาพจาก pixabay

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. จำนวน 1,093 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย เสียชีวิต 19 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 681 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 343 ราย

วันที่ 11 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,093 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,092 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 รายผู้ป่วยสะสม 2,444,111 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 2,101 ราย หายป่วยสะสม 2,453,747 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 12,766 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 10,841 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 681 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 343 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 35 ระหว่าง 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2565 จำนวน 131,139 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษา 12,766 รายนั้น จำแนกเป็น 7,369 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 5,397 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 681 ราย และใช้ท่อช่วยหายใจ 343 ราย

สรุปสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

สรุปสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
วันที่ 1 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,004 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 2 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,046 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 3 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,942 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 4 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,631 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 5 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,360 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 6 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,062 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,605 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,587 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 9 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,191 ราย : เสียชีวิต 20 ราย

Advertisement

วันที่ 10 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,106 ราย : เสียชีวิต 17 ราย