สภา กทม. เตรียมถามแนวทางดูแลชาวกรุง หลังเลิกสิทธิบัตรทอง 9 รพ.

วิรัตน์ มีนชัยนันท์ สภากรุงเทพมหานคร
นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร (ภาพจาก มติชน)

สภากรุงเทพมหานคร เตรียมตั้งญัตติถามแนวทางการดูแลคนกรุงเทพฯ หลัง สปสช. ประกาศเลิกสัญญาสิทธิบัตรทอง 9 โรงพยาบาล

วันที่ 26 กันยายน 2565 มติชนรายงานว่า นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของโรงพยาบาล (รพ.) เอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9 แห่ง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายวิรัตน์กล่าวว่า การยกเลิกครั้งนี้จะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทอง ประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งขณะนี้ประชาชนที่เดือดร้อนยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวมทั้งเห็นว่าเรื่องของการตรวจสอบโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ยังไม่เข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาของศาล ดังนั้นทุกโรงพยาบาล ควรมีสิทธิที่จะได้รับสัญญาต่อไป รวมทั้งแนวทางการรองรับประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนทั้ง 1 ล้านคน

“ในประเด็นนี้สภากรุงเทพมหานครจะเปิดให้มีการอภิปรายในญัตติที่ให้กรุงเทพมหานครช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับบัตร 30 บาทอยู่ทั้ง 9 โรงพยาบาลประมาณ 1 ล้านคนที่จะมีผลกระทบ ซึ่งขอให้ประชาชนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และในวันพุธนี้ (28 ก.ย.) โดยติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ด้วย” นายวิรัตน์กล่าว

สำหรับกรณีการยกเลิกสัญญาบัตรทองกับ 9 โรงพยาบาลนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชน (รพ.เอกชน) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมเหสักข์, โรงพยาบาลบางนา 1, โรงพยาบาลประชาพัฒน์, โรงพยาบาลนวมินทร์, โรงพยาบาลเพชรเวช, โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2, โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา, โรงพยาบาลบางมด, โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

เนื่องจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พบหลักฐานว่า หน่วยบริการเอกชนทั้ง 9 แห่ง มีการเบิกค่าคัดกรองเมตาบอลิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน สปสช.ได้ขอให้ทั้ง 9 โรงพยาบาลดังกล่าว รับดูแลรักษาผู้ป่วยบัตรทองต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้การรักษาในช่วงเปลี่ยนผ่านสิทธิการรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้สิทธิ