ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ขึ้น เบนซิน โซฮอล์ 50 สตางค์ เว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์

เติมน้ำมนั น้ำมันเชื้อเพลิง
Photo by Erik Mclean on Unsplash

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ทุกชนิด และดีเซลพรีเมี่ยม เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ดีเซลธรรมดาคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (1 ต.ค.)

วันที่ 30 กันยายน 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 1 ต.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 42.06 บาท
 • GSH95 = 34.65 บาท
 • E20 = 33.54 บาท
 • GSH91 = 34.38 บาท
 • E85 = 31.94 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 40.14 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 50 สต. ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 30 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 34.65 บาท
 • GSH91S EVO 34.38 บาท
 • GSH E20S EVO 33.54 บาท
 • GSH E85S EVO 31.94 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)