สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ร้องคมนาคมขอเยียวยาโควิด-น้ำมันราคาแพง

สุขสมรวย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับหนังสือจากผู้แทนสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเยียวยารถตู้โดยสาร

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับหนังสือและหารือร่วมกับผู้แทนสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นำโดย นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเยียวยารถตู้โดยสาร โดยมี นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมหารือ

นางสุขสมรวย วันทนียกุล ได้เน้นย้ำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยและมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยในวันนี้สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้กระทรวงเยียวยาและบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้

1. ขอขยายอายุการใช้งานรถจาก 12 ปี เป็น 13 ปี เนื่องจาก มีบางเส้นทางได้ขยายอายุเป็น 13 ปีแล้ว ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รับไปตรวจสอบข้อมูลและจะนำประเด็นการขอขยายอายุเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาโดยด่วน โดยยืนยันเบื้องต้นว่ายังไม่มีการขยายอายุให้กับเส้นทางใดโดยเฉพาะ

2. จากปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้น ขอให้กระทรวงเยียวยาโดยออกบัตรส่วนลดเชื้อเพลิงให้กับรถตู้ และรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถมินิบัส ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือไปถึงกระทรวงพลังงานเพื่อขอให้พิจารณามาตรการดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงพลังงาน

3. ขอให้ลดค่าใช้จ่ายรายปี เครื่อง GPS จากปีละ 3,000 บาท เป็นปีละ 1,500 บาท ซึ่ง ขบ.รับไปประสานและเจรจากับบริษัทผู้ประกอบการ GP

4. ขอให้แต่งตั้งผู้แทนจากผู้ประกอบการร่วมบริหารกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กรณีปัญหาตู้ขายตั๋วที่สถานีขนส่งหมอชิต ทั้งนี้ บขส.เสนอให้มีการหาข้อสรุปร่วมกันกับผู้ประกอบการอีกครั้ง เนื่องจากปัญหาเรื่องตู้ขายตั๋วที่หมอชิตเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ในทันที

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ ขบ. และ บขส. พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ประกอบการ และร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้สมาคม และรายงานข้อสรุปรวมถึงผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยด่วนต่อไป