ราคาน้ำมันวันนี้ (9 ต.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

เบนซิน โซฮอล์ ลง 40 สตางค์

ราคาน้ำมัน ประจำวันนี้ (9 ต.ค. 65) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.15 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 34.88 บาท

ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท สำหรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 06.47 น.ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ตามข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.88 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 = 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันบางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเชลล์

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 37.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 37.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 37.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเอสโซ่

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 36.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 36.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 46.16 บาท/ลิตร

ตารางราคาน้ำมัน