ชัชชาติ ระดมสมองปั้นธรรมนูญเขตคลองเตย ชาวชุมชนชูตลาดน้ำ

ชัชชาติ คลองเตย

ชัชชาติ ร่วมออกแบบนโยบายคลองเตย ชู 7 มิติ แลกเปลี่ยนชุมชน สู่ธรรมนูญเขตคลองเตย ฟากตัวแทนชุมชนเสนอตลาดน้ำคลองเตย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมพัฒนากลไกและสร้างความเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ผ่านธรรมนูญสุขภาพระดับเขต โดยศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ​ กรุงเทพมหานคร​ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผู้นำชุมชน​ สภาองค์กรชุมชน และมูลนิธิดวงประทีป

การประชุมในวันนี้แกนนำชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย​ได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น​​ ข้อเสนอทั้ง​ 6 ด้าน​ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ด้านสังคมและยุติธรรมชุมชน และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเสวนาร่วมกันในแต่ละประเด็น​ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาล​ กรุงเทพมหานคร และความร่วมมือของภาคประชาชน​

คลองเตย ชุมชน
ผู้นำชุมชนคลองเตยร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น​​ ข้อเสนอ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการ​กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ​ทั้ง 6 มิติ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และยิ่งเป็นข้อเสนอของพี่น้องประชาชนยิ่งต้องรับฟังและนำไปปฏิบัติต่อ เขตเป็นกลไกสำคัญที่ใกล้ชิดชุมชน ซึ่งระดับของข้อเสนอที่ทำให้เกิดความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น คือข้อเสนอด้านสิ่งแวดล้อม ควรแยกเรื่องที่อยู่อาศัยออกมา เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น ควรเป็น 7 มิติที่จะเป็นธรรมนูญของคนคลองเตย

กทม.พร้อมทำงานเพื่อประชาชนทุกคนในกรุงเทพฯ ดังนั้น เสียงของพี่น้องเป็นเสียงสำคัญ และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมแบบนี้ ร่วมลงมือทำงานและแนะนำต่อไปด้วย

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสร้างเศรษฐกิจชุมชนตอนนี้ กทม.ได้เชื่อมกับตลาดออนไลน์ หากชุมชนมีของดีจะช่วยเชื่อมการตลาด เพื่อให้มีระบบรองรับ และสร้างรายได้ กทม.กำลังพัฒนาอาสาสมัครเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบนี้

ทั้งนี้ มีข้อเสนอที่ขับเคลื่อนไปแล้วจากชุมชนเขตคลองเตยคือ โรงพยาบาลขนาด 350 เตียง ผ่านการอนุมัติและดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนสรรพวุธ โดยเริ่มลงเสาเข็ม และมีข้อเสนอจากที่ประชุมให้สร้างตลาดน้ำคลองเตย โดยนำเสนอภาพพื้นที่และการสำรวจ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน อย่างเป็นระบบตั้งแต่การผลิตถึงกลไกตลาด

คลองเตย ชุมชน คลองเตย ชุมชน

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีพระพิศาลธรรมานุสิษฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ​ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ผู้บริหารเขตคลองเตย ประธานชุมชน 42 ชุมชม และองค์กรเอกชน มูลนิธิ เอกชน กลุ่มทำงานในพื้นที่กว่า 143 คนเข้าร่วม