ผู้ว่าเมืองจันท์ฯ ขออภัยเขียนหนังสือรับครม.ผิดพลาด ใช้คำไม่เหมาะสม ถ้อยคำคลาดเคลื่อน

ภาพ : www.chanthaburi.go.th
จากกรณีที่เกิดความผิดพลาดในเอกสารเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.จันทบุรี วันที่ 5-6 ก.พ. ซึ่งคำสั่งเกิดความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำบางคำ
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แถลงเรื่องดังกล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวมีความผิดพลาดในขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร เนื่องจากมีการจัดเตรียมหนังสือ เรื่องการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา และเมื่อมีการทำหนังสือการตรวจราชการของนายกฯ จึงมีการปรับแก้ข้อความจากเอกสารก่อนหน้า จนทำให้เกิดความผิดพลาดในถ้อยคำ ในคำสั่ง ที่ 452/2561 ลงวันที่ 31 ม.ค.2561 เรื่อง มอบหมายภารกิจ การเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.จันทบุรี ทั้งนี้ คำสั่งที่มีความคลาดเคลื่อน ได้มีการออกคำสั่งที่ 549/2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2561 เพื่อแก้ไขในความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และจะใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก
“ผมขอรับผิดชอบเอง ที่ไม่ตรวจสอบให้ดี ซึ่งภายหลังทันทีที่ทราบว่ามีความผิดพลาดได้สั่งให้มีการแก้ไขแล้ว ส่วนการเตรียมความพร้อม ครม.สัญจร ขณะนี้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องความปลอดภัย และสถานที่เรียบร้อยแล้วผมและชาวจังหวัดจันทบุรี รู้สึกดีใจที่นายกฯและครม. จะลงมาพบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนถึงในพื้นที่” นายวิทูรัชกล่าว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์