โควิด-19 การกลายพันธุ์ กับผลตรวจ ATK

โควิด

หมอยงระบุการกลายพันธุ์ของไวรัสส่วนใหญ่จะเกิดในส่วนของโปรตีนหนาม แต่การตรวจ ATK จะตรวจหาในส่วนนิวคลีโอแคปสิด ที่เป็นส่วนโครงสร้างของตัวไวรัส การใช้ ATK ตรวจหาโควิด-19 จึงยังไม่ได้เป็นปัญหา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงความไวของการตรวจการติดเชื้อด้วยชุดตรวจแบบ ATK

นพ.ยงระบุว่า การกลายพันธุ์ของไวรัสที่แบ่งกลุ่มย่อยแตกต่างมากมาย ส่วนใหญ่จะเกิดในส่วนของโปรตีนหนาม spike protein การจำแนกสายพันธุ์ย่อยก็จำแนกจากส่วนนี้

การตรวจ ATK จะตรวจหาในส่วนนิวคลีโอแคปสิด Nucleocapsid ของไวรัสเป็นส่วนโครงสร้างของตัวไวรัส ในส่วนนี้จะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นน้อยมาก เราจะเห็นว่าเวลาการตรวจวินิจฉัย ไม่ว่าจะเป็น RT PCR หรือ ATK จะใช้ในส่วนนี้เป็นการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากค่อนข้างคงตัว

ดังนั้น ที่ผ่านมาการใช้ ATK ตรวจหาโควิด-19 จึงยังไม่ได้เป็นปัญหา

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเกี่ยวกับความไวของการตรวจ ATK ยังขึ้นอยู่กับชนิดน้ำยา เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าความไวน้อยกว่า RT PCR และวิธีการเก็บตัวอย่างให้ได้และถูกต้อง โดยเฉพาะถ้าต้องเก็บตัวอย่างเอง

การป้ายเข้าไปในจมูก ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าแยงลงลึก ทำให้เป็นผลลบได้ การป้ายจากคอโดยเฉพาะส่วนลึกของคอ จนถึงกับอาเจียนหรือมีเสมหะออกมาจะตรวจได้ดีกว่า เพราะเก็บตัวอย่างได้มากกว่า น้ำลายก็เป็นตัวอย่างที่สามารถนำมาตรวจได้ ถ้าชุดตรวจที่บอกว่าให้ตรวจจากน้ำลาย โดยเฉพาะในเด็ก