กทม. ลุย ตรวจเหตุไฟไหม้ เซ็นทรัลเวิลด์ ยัน ระบบเตือนภัยทำงานปกติ  

ไฟไหม้เซนทรัลเวิลด์

กทม.ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ พบระบบดับเพลิง-สัญญาณเตือนภัยทำงานปกติ เตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงปีใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 น.ส.สุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 2 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวันว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตปทุมวัน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบระบบดับเพลิง sprinkler และระบบสัญญาณเตือนภัยทำงานปกติ เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำศูนย์การค้าดูแลผู้ที่มาใช้บริการและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้มีความปลอดภัยตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน สำนักงานเขตได้มีมาตรการเชิงรุกเข้มงวดตรวจความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและรับมือเหตุเพลิงไหม้อย่างสม่ำเสมอ โดยสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ จะฝึกซ้อมแผนเป็นประจำตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ฝึกซ้อมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565

นอกจากนั้น สำนักงานเขตยังได้เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัย โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวัง จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำเจ้าของสถานที่และสถานบริการต่าง ๆ เพื่อเตรียมการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกช่วงเทศกาลสำคัญ

ด้านนายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม. กล่าวว่า ภายหลังรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณซุ้มถ่ายรูปเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ 4 ตารางเมตร ซึ่งทีมดับเพลิงของศูนย์การค้าสามารถดับเพลิงได้ในเบื้องต้น

ส่วนกรณีข้อสังเกตเรื่องศูนย์การค้าไม่มีสัญญาณเตือนภัยและประกาศแจ้งเตือนขณะเกิดเหตุนั้น การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้างสรรพสินค้า หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ รวมทั้งอาคารสูงควรจะต้องดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชน หรือผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาล สปภ.ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 ของ กทม. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์อัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำร่างประกาศ กทม. เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อแจ้งเตือนเจ้าของสถานบริการและสถานบันเทิง ผู้ใช้บริการ

รวมถึงประชาชนได้รับทราบและใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น ได้แก่ 1.การจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่เท่านั้น

2.ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารสถานบริการ ต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย อาทิ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ และถังดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3.การเข้าไปพักผ่อนตามสถานบริการต่าง ๆ ควรเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการที่ไม่แออัด มีทางเข้า-ออกสะดวก สังเกตเส้นทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน และภายในอาคารสถานที่จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน หากเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสายด่วน โทร. 199 ทันที

และ 4.ประชาชนควรตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดิน เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เป็นต้น