การรถไฟเล็งเปิดประมูลตู้เสบียงสายเหนือ-ใต้ 10 ขบวน ม.ค.นี้

การรถไฟเล็ง-ตู้เสบียง

ผอ.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ รฟท. เผยเตรียมเปิดประมูลตู้เสบียงรถไฟสายเหนือ-ใต้ 10 ขบวน ม.ค. 2566 หลังเปิดประมูลด่วนพิเศษชุด 115 คัน ได้ผู้ชนะแล้ว

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผู้ชนะการเช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนรถไฟขบวนด่วนรถพิเศษชุด 115 คัน เตรียมเปิดประมูลเช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนรถไฟขบวนรถด่วน และด่วนพิเศษ

ผู้ชนะตู้เสบียงด่วนพิเศษชุด 115 คัน

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ และเปิดขายเอกสารเสนอโครงการจัดบริการ และเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ (ตู้เสบียง) กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษชุด 115 คัน เส้นทางสายเหนือ, สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ จำนวน 8 ขบวน 4 เส้นทาง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน-17 ตุลาคม 2565 และได้กำหนดยื่นซองเอกสาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

การรถไฟเล็ง-ตู้เสบียง

โดยมีเอกชนให้ความสนใจซื้อซองเอกสาร 3 ราย แต่เข้ายื่นซองเสนอราคาโครงการจำนวน 2 ราย ได้แก่

1.บริษัท โบกี้ เอฟบี จำกัด
2.บริษัท แอ็ดวานซ์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ปรากฏว่า บริษัท แอ็ดวานซ์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสิทธิ์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถด่วนพิเศษ ชุด 115 คัน จำนวน 8 ขบวน ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถด่วนพิเศษ 8 ขบวน ใน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

สายเหนือ
ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถี ที่ 9/10 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

สายใต้
ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ ที่ 31/32 กรุงเทพฯ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพฯ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนา ที่ 23/24 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ
ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา ที่ 25/26 กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ

สำหรับการให้เช่าสิทธิจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มบนรถด่วนพิเศษ ชุด 115 คัน ทั้ง 8 ขบวนนั้น การรถไฟฯ มีกำหนดระยะเวลาให้เช่าสิทธิ์ 3 ปี เริ่มให้เช่าสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 5 ธันวาคม 2568

สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่จะให้บริการ ประกอบด้วย เครื่องดื่มทั้งแบบร้อน และเย็น ส่วนอาหารจะบรรจุในกล่องสุญญากาศที่ได้คุณภาพ นอกจากนี้จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาให้บริการบนขบวนอีกด้วย ซึ่งอาหารทุกชนิดจะมีการแจ้งราคาบนเมนูทุกรายการ โดยราคาจะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานราคาอาหารและเครื่องดื่มของฝ่ายบริการโดยสาร รวมทั้งจะมีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารก่อนให้บริการทุกครั้งด้วย

การรถไฟเล็ง-ตู้เสบียง

เปิดประมูลอีก 10 ขบวน ม.ค. 2566

นายเอกรัชกล่าวต่ออีกว่า ช่วงเดือนมกราคม 2566 ร.ฟ.ท.จะออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ และเปิดขายเอกสารเสนอโครงการจัดบริการ และเสนอราคาค่าเช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ (ตู้เสบียง) ในกลุ่มขบวนรถด่วน และรถด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือ และสายใต้จำนวน 10 ขบวน ได้แก่

สายเหนือ
รถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
รถด่วนที่ 51/52 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

สายใต้
รถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ
รถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพฯ-ตรัง-กรุงเทพฯ
รถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

คาดว่าจะได้ผู้เช่าสิทธิ์ประมาณเดือนเมษายน 2566 จากนั้นจะเปิดให้บริการผู้โดยสารต่อไป