กรมทางหลวง ขยายถนนพนัสนิคม-บ.เกาะโพธิ์ งบ 565 ล้านบาท แล้วเสร็จ

ถนนพนัสนิคม-บ้านเกาะโพธิ์
ถนนพนัสนิคม-บ้านเกาะโพธิ์

กรมทางหลวงขยาย ทล. 3246 สาย อ.พนัสนิคม-บ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบุรีระยะทาง 12.13 กม. งบ 565 ล้านบาท แล้วเสร็จ สนับสนุน EEC

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3246 สาย อ.พนัสนิคม-บ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี แล้วเสร็จ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีความเชื่อมโยงและสามารถรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทางหลวงหมายเลข 3246 สาย อ.พนัสนิคม-บ.เกาะโพธิ์ เดิมเป็นทาง 2 ช่องจราจร ระหว่าง กม.0+000-12+135 ระยะทางยาวประมาณ 12.13 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญที่เชื่อมไปสู่ อ.พนัสนิคม เมืองที่มีค่าดัชนีความน่าอยู่สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น หอพนัสบดี ศูนย์จักรสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ตลาดน้ำสามวัง, อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เป็นต้น

กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายเส้นทางดังกล่าวเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก กว้าง 3 เมตร ในช่วงชุมชนจะมีการก่อสร้างทางเท้าในบริเวณสองข้างทาง มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทาง รวมถึงปรับปรุงทางแยก กม.2+000 (แยกโรงน้ำแข็ง) และแยก กม.4+300 (แยกวัดโป่งปากดง) โดยเป็นทางแยกแบบมีสัญญาณไฟจราจรทั้ง 2 แห่ง งบประมาณ 565,720,000 บาท