สาธิต เปิดงาน FD Expo 2022 รวมนวัตกรรมสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับทุกคน

สาธิต ปิตุเตชะ

สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 รวมผลงาน-นวัตกรรมขับเคลื่อนเมืองให้เป็นมิดรกับทุกคน ทุกวัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022” มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่าย Friendly Design ไทย-นานาชาติ พร้อมมอบรางวัล Friendly Design Awards 2022 ให้กับ 11 หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์เป็นมิตรกับคนทั้งมวล

ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะใช้การดำเนินงานด้านสุขภาพมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งการบริการทางการรักษาพยาบาล การบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การนวด สปา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามารับบริการเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

ทั้งนี้ การให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งให้ประเทศไทยเป็นทั้งเมืองสุขภาพและเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล และจะช่วยฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ก้าวหน้า เข้มแข็ง ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับการจัดงานในวันนี้ เป็นการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม สถาปัตยกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล รวมถึงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะได้อย่างสะดวกปลอดภัย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำหรับงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา สามารถดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandfriendlydesignexpo.com/