ศาลสั่งจำคุก 2 เดือน ปรับ 5 พัน ร้านขายกัญชาย่านทองหล่อ ผิดเงื่อนไข

ศาลสั่งจำคุกผู้ขายกัญชาย่านทองหล่อ 6 ราย เหตุ ผิดเงื่อนไขสมุนไพรควบคุม

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบตีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แจ้งความคืบหน้ากรณีคดีผู้กระทำผิด 6 ราย จากย่านทองหล่อ ว่า สืบเนื่องจากประเด็นการปฏิบัติการ เมื่อค่ำวันที่ 13 ธันวาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับตำรวจ สน.ทองหล่อ ลงพื้นที่ผ่านทองหล่อ ตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ/ร้านค้าต่างๆว่าจำหน่ายกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ลำสุด เรื่อง “สมุนไพรควบคุม (กัญชา)พ.ศ. 2565” พบผู้กระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย

จำแนกเป็นรถเร่ (food truck) 5 ราย กระทำการจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) (พันลำ /จำหน่ายช่อดอก) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในจำนวนดังกล่าว พบว่ามี 3 ราย ได้แสดงใบอนุญาตเข้าข่ายเป็นเท็จเนื่องจาก รถเร่ หรือแผงลอย ที่ไม่มีที่อยู่แน่นอนไม่สามารถให้การอนุญาตได้ อีก 1 ราย

มีสถานประกอบการชัดเจนแต่จำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจ ยึด อายัดของกลาง สั่งปิด พร้อมส่งเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการ ณ สน.ทองหล่อ ตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้น

นพ.ธงชัย กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมาย 6 ราย ผลการลงโทษผู้ต้องหา ที่กระทำความผิดเป็นไปตามมาตรา 46 กรณีจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนโพรควบคุม โดยมีได้รับอนุญาต มีบทกำหนดโทษเป็นไปตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ระบุโทษ จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีนี้ ศาลจึงมีคำสั่งโทษให้จำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี โดยต้องมีการ ติดตามพฤติกรรม หรือให้ไปรายงานตัวต่อศาลเป็นระยะตามศาลนัด และปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้ศาลริบของกลางของผู้กระทำความผิดไว้ทั้งหมด

“การดำเนินการครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงตัวบทกฎหมายบังคับใช้ได้จริงสำหรับ ผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ต้องโทษตามกฎหมาย จึงขอย้ำไปยังผู้ประกอบการทุกคน ดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันควบคุมกัญชาในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป” นพ.ธงชัย กล่าว