โควิด 19 การเสียชีวิตส่วนเกิน ในช่วงการระบาด

โควิดรุนแรงน้อยลง หมอยงกล่าว

การระบาดของโรค covid19 ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาส ในการดูแลรักษาโรคอื่นๆ จนเกิดผู้เสียชีวิตส่วนเกินขึ้น ทั่วโลกมีมากถึง 14.83 ล้านคน

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสเฟสบุ๊กกล่าวถึง ข้อมูลการเสียชีวิตส่วนเกิน หรือการเสียชีวิตเนื่องจากการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ลดน้อยลงในช่วง covid 19 ซึ่งทั่วโลกมีมากถึง ถึง 14.83 ล้านคน

นพ.ยง ระบุว่า การระบาดของโรค covid19 ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาส ในการดูแลรักษาโรคอื่นๆ ทำให้โรคอื่นๆ เสียชีวิตเนื่องจากการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ลดน้อยลง การที่ต้องอยู่บ้าน การล็อคดาวน์ รวมทั้งมีการงด OPD งดการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยหรือโรคบางโรค ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที เป็นเหตุให้เสียโอกาสและเสียชีวิต

จึงมีการศึกษาถึงการเสียชีวิตส่วนเกิน จากช่วง covid 19 ระบาดเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะปกติที่ไม่มีโรคระบาด

องค์การอนามัยโลกได้ประเมินการสูญเสียชีวิตส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของ covid 19 เปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ

การเสียชีวิตส่วนเกิน มีถึง 14.83 ล้านคน สูงกว่าการตายจาก Covid 19 ทั่วทั้งโลกถึง 2.7 เท่า การตายจากโรค covid-19 มีจำนวน 5.42 ล้านคน ในช่วงเวลาเดียวกัน

จากรูปที่รายงานโดยองค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีการประเมินการเสียชีวิตส่วนเกิน ในเวลาดังกล่าวที่มีการระบาดของ covid 19 ในอัตราน้อยกว่า หลายประเทศในยุโรป และอเมริกา และยังน้อยกว่าการตายจาก covid-19 แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขประเทศไทย และการวางแผนรับมือต่อโรค covid-19 ในภาพรวม