เพิ่มเงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรณีเสียชีวิต รับ 17,000 บาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

องค์การทหารผ่านศึกอนุมัติปรับเงินสงเคราะห์ ในกรณีถึงแก่ความตายจากคนละ 15,000 บาท เป็นคนละ 17,000 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ พ.ศ. 2522 (เพื่อปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย)

เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรที่เสียชีวิต สามารถนำเงินที่ได้รับการสงเคราะห์ไปใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา และการสงเคราะห์ในกรณีถึงแก่ความตาย เป็นการสงเคราะห์ครั้งสุดท้ายให้แก่ทหารผ่านศึก

องค์การจึงนำเสนอสภาทหารผ่านศึก ปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์ ในกรณีถึงแก่ความตายจากคนละ 15,000 บาท เป็นคนละ 17,000 บาท

Advertisement