อาชีวะ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรีช่วงวันหยุดปีใหม่ ทั่วประเทศ

อาชีวะ

อาชีวะช่วยประชาชน ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2565 – 4 ม.ค. 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)กล่าวว่าวันนี้ปล่อยขบวนคาราวาน “อาชีวะ ช่วยประชาชน Fix it Center” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี จำนวน 78 แห่งทั่วประเทศ

โครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลปีใหม่ เป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้มอบหมายให้ สอศ.ระดมครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา อาชีวะจิตอาสา สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาอื่นๆ จากสถานศึกษาสังกัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมอาชีวะ ช่วยประชาชน Fix it Center ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง

รวมทั้งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับภาครัฐและภาคเอกชน สร้างให้เด็กนักเรียนอาชีวศึกษามีจิตอาสา บริการสังคม ทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริงด้วย

“สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ขอฝากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน หากง่วงหรือเมื่อยล้าระหว่างการเดินทาง สามารถแวะพักที่ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) ซึ่งจะมีครู นักเรียน นักศึกษา คอยให้บริการฟรีตลอดเส้นทาง และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) สวมหน้ากาก ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำและสบู่บ่อยๆ”

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ขอชื่นชม สอศ.ที่ได้รับนโยบายเรื่องความปลอดภัยของศธ.มาปฏิบัติ โดยตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นช่องทางดูแลและสื่อสารด้านความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในหลากหลายช่องทาง และกำหนดภารกิจได้ครอบคลุมเพื่อป้องภัยที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน เชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนภารกิจนี้ นำไปสู่การสร้างสถานศึกษาแห่งความสุขได้

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชนให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ที่นั่งพักผ่อน และแนะนำข้อมูลเส้นทาง ตลอดจนบริการสอนอาชีพระยะสั้น ได้แก่ การตัดผมชาย หญิง การทำสายคล้องแมส การจัดสวนถาด ทาเล็บด้วยสีเจล นวดหน้า และทำขนมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 78 จุดบริการ ตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.

โดยจุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง ภายในศูนย์จะให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ก่อนเดินทางประมาณ 20 รายการ ได้แก่ ตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันเครื่อง วัสดุอุปกรณ์ การจัดฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา จากภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมอาชีวะ ช่วยประชาชน Fix it Center เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันรวม 20 ปีแล้ว