ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 25 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทีมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Advertisement