สมาคมเทนนิสฯ ชี้แจง คัดเลือกนักกีฬาอย่างโปร่งใส

เทนนิส
ภาพจาก PIXABAY

สมาคมเทนนิสฯ ชี้แจง คัดเลือกนักกีฬาทุกรุ่นอย่างโปร่งใส

วันที่ 30 มกราคม 2566 หลังจากที่ “บอม” ธนิน มนูญศิลป์ นักแสดงชื่อดัง ออกมาทวีตข้อความระบุถึงเรื่องเกี่ยวกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ว่า เคยเล่นเทนนิส รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ พบว่ามีการให้ทุนเด็กเส้น แต่ไม่ให้ทุนนักเทนนิสฝืมือดี ทำให้หลายคนเลิกเล่น และส่งผลให้วงการเทนนิสไทยยังย่ำอยู่กับที่นั้น

บอม ธนิน
แฟ้มภาพ

ล่าสุด สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกหนังสือชี้แจงว่า

1.ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน สมาคมมีนโยบายในการคัดเลือกนักเทนนิสเข้าร่วมโครงการ LTAT Academy โดยพิจารณาจากผลการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักเทนนิสทีมชาติชุดใหญ่ และเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ซึ่งจะทำการแข่งขันคัดเลือกในทุกๆ ปี อย่างยุติธรรมและโปร่งใส

2.นักเทนนิสที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยนักเทนนิสทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่าวีซ่า และค่าสมัคร

สำหรับการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเก็บสะสมอันดับโลกที่มีความเหมาะสมกับตัวนักเทนนิส ในรายการของ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ), สมาคมเทนนิสอาชีพชาย (เอทีพี) สมาคมเทนนิสอาชีพหญิง (ดับเบิลยูทีเอ) โดยเท่าเทียมกัน (นักกีฬาที่ขออนุมัติออกแข่งขัน จะได้รับอนุมัติให้ออกแข่งขันในทุกรายการที่ขออนุมัติมา)

3.นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นทีมชาติชุดใหญ่และเยาวชนทีมชาติในแต่ละปี จะเข้าร่วมโครงการ LTAT Academy แทบทั้งหมด ยกเว้นมีนักเทนนิสประมาณ 5-6 ราย ที่ติดสัญญากับต้นสังกัด หรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเหตุผลอื่น ๆ

4.การเข้าร่วมโครงการ LTAT Academy จะเป็นในรูปแบบสัญญาปีต่อปี การไม่ต่อสัญญาโครงการเคยเกิดขึ้นเพียงกรณีเดียวคือ ในกรณีที่นักเทนนิสได้สิทธิเข้าร่วมในการแข่งขันคัดทีมชาติชุดใหญ่แล้ว แต่ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากสมาคมมีนโยบายที่ต้องการให้นักเทนนิสทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักเทนนิสทีมชาติชุดใหญ่


ซึ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญ และแสดงออกถึงความรักชาติ รวมทั้งต้องการรับใช้ชาติ (ในแต่ละปีการคัดทีมชาติชุดใหญ่จะมีเพียงครั้งเดียว ใช้เวลาประมาณ 4 วัน)

หนังสือชี้แจงฯ
ภาพจากเพจ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT