กรุงเทพโพลล์เผย คนไทยเห็นโอกาสเริ่มธุรกิจปีกระต่ายทองมากขึ้น

เปิดธุรกิจ เปิดกิจการ

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ ประชาชนเห็นโอกาสเริ่มธุรกิจมากขึ้นในปีกระต่ายทองมากขึ้น-ไม่มีเงินทุนมากพอ สาเหตุสำคัญคนไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

วันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์ ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในปีกระต่ายทอง (ครั้งที่ 5)” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,156 คน พบว่า

ผลการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของธุรกิจ) ครั้งที่ 5 โดยได้เปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่ 4 (ช่วงเดือน ก.ย. 2565) ในประเด็นต่าง ๆ พบว่า

Advertisement

ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.8 (โดยเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ 4 ร้อยละ 0.1) รองลงมาคือ มีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคตข้างหน้า คิดเป็นร้อยละ 52.7 (ลดลงร้อยละ 3.9) และเห็นว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50.6 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2)

ขณะที่เห็นว่าไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว คิดเป็นร้อยละ 63.4 (ลดลงร้อยละ 5.4)

เมื่อถามถึงสาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.1 ไม่มีเงินทุนมากพอ รองลงมาคือ ปัญหาเงินเฟ้อในปัจจุบัน ค่าครองชีพสูง คิดเป็นร้อยละ 47.5 น้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ราคาสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 40.7 กลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และคิดว่างานที่ทำอยู่มั่นคงแล้ว เลี้ยงตัวเองได้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 35.7

Advertisement