เกร็ดน่ารู้ก่อนประมูลป้าย “ทะเบียนสวย” 4 ก.พ.นี้

ประมูลทะเบียน
แฟ้มภาพ

เปิดเกร็ดน่ารู้ คู่มือการประมูลป้ายทะเบียนสวย ก่อนจัดการประมูล 4 ก.พ.นี้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2566 ทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “การประมูลป้ายทะเบียนสวย” ทางประชาชาติธุรกิจจึงได้รวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับป้ายทะเบียนสวยดังนี้

ทะเบียนสวย 2 ประเภท

ป้ายทะเบียนสวยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  1. ป้ายทะเบียนสวยหมวดอักษรปกติ เช่น กก9999 กง9999 เป็นต้น
  2. ป้ายทะเบียนสวยทีมีลักษณะพิเศษ โดยป้ายประเภทนี้สามารถมีสระ และวรรณยุกต์ในป้ายทะเบียนรถได้ เช่น โชคดี9999, มติชน999 เป็นต้น

ประชาชนเสนอป้าย

โดยป้ายทะเบียนสวยในหมวดที่มีลักษณะพิเศษนั้น ประชาชนทั่วไปสามารถเสนอคำหรือข้อความและหมายเลขทะเบียนรถสำหรับการประมูลได้ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

1.ความหมายของคำหรือข้อความจะต้องไม่เป็นคำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดี ไม่เสียดสีสังคมหรือบุคคล ไม่เป็นคำที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือหยาบคาย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

Advertisment

2.เมื่อรวมตัวเลข ตัวอักษร และสระแนวนอนแล้วจะต้องไม่เกิน 7 ตัวอักษร เช่น มั่งคั่ง 888, ทำดี 999

3.หมายเลขทะเบียนที่ต้องการ ซึ่งต้องอยู่ในกลุ่มเลขสวย 301 หมายเลข

ทะเบียนสวย

ราคาเริ่มต้นประมูล

ราคาเริ่มต้นการประมูลป้ายทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษแบ่งออกเป็น 4 ระดับราคาเริ่มประมูล ดังนี้

Advertisment
  1. กลุ่ม SUPERPREMIUM ประกอบด้วยหมายเลข 8888 9999 ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บาท,
  2. PREMIUM ประกอบด้วยหมายเลข 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 ราคาเริ่มต้น 1,000,000 บาท,
  3. GOLD ประกอบด้วย กลุ่มเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999) และเลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท ส่วน
  4. กลุ่ม SLIVER ประกอบด้วย เลขหลักพัน (1000-9000) เลขเรียง (123-789,1234-6789) และเลขคู่ (เช่น 1122, 3434, 5665) ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรปกติ

ขั้นตอนการประมูล

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com พร้อมอัพโหลดเอกสาร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

เลือกลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนดต่อหมายเลขทะเบียน ประมาณ 30% ของราคาเริ่มต้น เช่น หมายเลขทะเบียนกลุ่ม SUPERPREMIUM ราคาประมูลเริ่มต้น 1,500,000 บาท ต้องชำระค่าหลักประกันการประมูลจำนวน 450,000 บาท เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางวาจา ณ สถานที่จัดการประมูล และทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.coom ซึ่งสามารถเสนอราคาได้ทั้งแบบเรียลไทม์และเสนอราคาล่วงหน้าแบบ Maximum Bid

หลังเสร็จสิ้นการประมูลแล้วผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน และชำระค่าบริการการประมูลภายใน 15 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ชนะการประมูลไม่ชำระตามเวลากำหนด กรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมประมูล และจะนำหมายเลขทะเบียนเสนอผู้ที่เสนอราคาลำดับที่สองพิจารณาต่อไป

มรดกและของขวัญระดับ Premium

ผู้ประมูลได้สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้ และนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้เช่นเดียวกัน

เงินที่ประมูลได้ไปไหน

ทางกรมการขนส่งทางบกได้ให้ข้อมูลว่า เงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษนี้  จะนำไปใช้ 2 ส่วน คือ

1.นำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

2.สนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน