“ปานบัว” แจงปี’65 มติชนกำไร 69.75 ล้านบาท

คุณปานบัว บุนปาน

เอ็มดี “มติชน” แจงผลประกอบปี”65 กำไรสุทธิ 69.75 ล้านบาท รายได้รวม 710 ล้านบาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน จำกัด ( มหาชน) ได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2565 ส่งถึง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอนำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระบุว่า

ผลประกอบการของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายได้รวมตามงบการเงินรวม (ไม่รวมรายได้อื่น) 710.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.45 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 693.38 ล้านบาท

น.ส.ปานบัวระบุว่า รายได้จากผลการดำเนินงานรวมที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ เป็นผลจากการที่บริษัทได้ริเริ่มกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย และรอบด้าน จนสามารถสร้างพลวัตใหม่ในธุรกิจสื่อ ที่นำคุณค่าและสาระเสนอในแพลตฟอร์ม รูปแบบกิจกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างกว้างขวาง การปรับตัว (Transform) สู่สื่อออนไลน์ ส่งผลให้รายได้จากการขายโฆษณาออนไลน์มีสัดส่วนร้อยละ 72.6 เมื่อเทียบกับรายได้โฆษณารวม ด้วยการเป็นผู้นำสื่อในแพลตฟอร์มหลัก

Advertisement

โดยเฟซบุ๊กข่าวสด สื่อในเครือ “บริษัท” เป็นเพจกลุ่มพับลิชเชอร์ข่าวสารที่มีผู้ติดตามสูงสุดของประเทศ รวมถึงยอดปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมจากผู้ติดตาม และยอดผู้ชมคลิปวิดีโอก็มียอดสูงสุดในกลุ่มเพจกลุ่มพับลิชเชอร์ข่าวสารเช่นกัน ด้านเว็บไซต์ข่าวสด มติชน ติดอันดับเว็บไซต์หมวดข่าวสารที่ได้รับความนิยมอันดับ 2 และอันดับ 4 จากการจัดอันดับโดยทรูฮิตส์

ขณะที่แพลตฟอร์มยูทูบมติชนทีวีและข่าวสดทีวี เพิ่มการนำเสนอรายการใหม่ มีความหลากหลาย พร้อมทั้งรุกสู่คอนเทนต์ประเภทวิดีโอขนาดสั้น ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในหมู่คนรุ่นใหม่ ได้แก่ TikTok ซึ่ง TikTok ของข่าวสดก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็น TikTok กลุ่มข่าวสารที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเช่นกัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ของ “บริษัท”

เอ็มดีมติชนระบุอีกว่า ในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ รายได้พ็อกเก็ตบุ๊กและการขายสมาชิกสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.93 เป็นผลจากการที่ “บริษัท” ได้ตัดสินใจปรับราคานิตยสารในเครือ พร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหา นอกจากจะรักษาฐานผู้อ่านไว้ได้อย่างมั่นคงแล้ว ยังขยายฐานสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการเข้าร่วมงานบุ๊กแฟร์ จำหน่ายหนังสือ ที่กลับมาจัดงานอย่างคึกคักทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค “บริษัท” ยังได้จัดกิจกรรม “มติชนอวอร์ด 2022” สร้างความคึกคักให้กับวงการนักเขียนและวรรณกรรม สร้างฐานผู้อ่านยุคใหม่

ในขณะที่รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.72 ซึ่งเป็นผลจากการทำตลาดองค์กรที่ยังมีความต้องการงานสิ่งพิมพ์คุณภาพในวาระสำคัญ กิจกรรมทางการตลาด ซึ่ง “บริษัท” ได้ริเริ่มอย่างจริงจัง จนกลายเป็นแนวทางของธุรกิจสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน ในปี 2565 รายได้จากงานกิจกรรมและงานสัมมนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.65 ซึ่งเป็นผลขยายงานด้านอีเวนต์ที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านสัมมนา เสวนา ด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพ และด้านคนรุ่นใหม่

“ในส่วนของหน่วยงานเสริมสร้างอาชีพอย่างมติชนอคาเดมี ปี 2565 “บริษัท” มีรายได้จากการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.80 จากการเปิดคอร์ส 12 เชฟ 12 เดือน และการรับจัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่รวมรายได้จากศูนย์ข้อมูลมติชน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.13 ทั้งรายได้จากฐานข้อมูลสื่อ และรายได้จากการจัดทริปท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สร้างกระแสการท่องเที่ยวแนวใหม่อย่างกว้างขวาง “น.ส.ปานบัวระบุในรายงาน

Advertisement

นอกจากนี้ “บริษัท” ยังได้ขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตรต่าง ๆ อาทิ พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรม ชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ พันธมิตรทางด้านรีเทลหรือเครือข่ายร้านสะดวกซื้อชั้นนำที่ร่วมกันพัฒนาช่องทางการขายหนังสือกว่าสองร้อยจุดทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระสำคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ “บริษัท” เป็นที่รับรู้ในฐานะองค์กรสื่อที่มุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อสังคมอีกด้วย

กรรมการผู้จัดการมติชนระบุอีกว่า ในด้านความเข้มแข็งทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 “บริษัท” มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น รวมเป็นเงิน 1,327.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.04 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.32 เมื่อเทียบกับปี 2564

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 “บริษัท” มีต้นทุนขายและบริการสูงขึ้นเล็กน้อย สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ต้นทุนผลิตสูงขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสิ้นสุดมาตรการของรัฐบาลที่เคยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม “บริษัท” ยังคงนโยบายเข้มงวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

“กำไรสำหรับปีเป็นผลจากการริเริ่มกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย รอบด้าน และสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ส่งผลให้ปี 2565 “บริษัท” มีกำไรรวม 69.75 ล้านบาท“ กรรมการผู้จัดการมติชนระบุในรายงาน