หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังรายการต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 17 นาฬิกา เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชาคณะถวายอดิเรก เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวย ทรงเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Advertisement

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

สำนักพระราชวัง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566

หมายกำหนดการ วันมาฆบูชา 6 มีนาคม 2566