พ่นห้ามใช้รถควันดำทะลุ 810 คัน ขนส่งโกยค่าปรับกว่า 4 ล้านบาท

พ่นห้ามใช้รถควันดำ ปัญหาฝุ่น PM 2.5
พ่นห้ามใช้รถควันดำ ปัญหาฝุ่น PM 2.5

กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร สานต่อนโยบายลด PM 2.5 ล่าสุด แล้วพ่นห้ามใช้จำนวน 810 คัน

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

พ่นห้ามใช้ 810 คัน เงินค่าปรับกว่า 4.2 ล้าน

เฉพาะวันที่ 2 มีนาคม 2566 ดำเนินการตรวจวัดควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศ จำนวน 777 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด จำนวน 7 คัน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-2 มีนาคม 2566 ดำเนินการตรวจควันดำรถทั้งสิ้น 108,279 คัน พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 810 คัน (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินค่าปรับราว 4,250,000)

หากจะนำรถกลับมาใช้ต้องแก้ไขให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ หากตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดความทึบแสง แล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละ 30 หรือตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง แล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละ 40 จะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนด และนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้

Advertisment