เปิดประมูลเช่าที่ดินแปลงงามถนนเจริญกรุง 20 ไร่ เฉียด 3,000 ล้านบาท

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ที่มา บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในกองทัพเรือ ควักที่ดินแปลงงามติดถนนเจริญกรุง พื้นที่กว่า 20 ไร่ ออกประมูลทำพื้นที่เชิงพาณิชย์ เสนอค่าเช่า 30 ปี ไม่ต่ำกว่า 2.9 พันล้านบาท 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) รัฐวิสาหกิจในการควบคุมของกองทัพเรือ ได้ออกประกาศเชิญชวนเสนอราคาการให้เช่าที่ดินเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์

โดยแปลงที่ดินที่จะมีการนำออกเพื่อให้มีการให้เช่าเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ คือแปลงที่ดินตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา โดยเป็นการให้เช่าในระยะเวลา 30 ปี และผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ 1 ครั้งในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาค่าตอบแทน ซึ่งรวมค่าหน้าดินและค่าเช่ารายปีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,996,137,037 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ไม่น้อยกว่า 1,733,561,523 บาท โดยแบ่งเป็น

  1. ส่วนค่าหน้าดินไม่น้อยกว่า 1,040,136,914 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ไม่น้อยกว่า 1,040,136,914 บาท โดยสามารถแบ่งชำระได้ไม่เกิน 5 งวด ในระยะเวลา 5 ปี
  2. ค่าเช่ารายปีไม่น้อยกว่า 1,956,000,123 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ไม่น้อยกว่า 693,424,607 บาท โดยค่าเช่าในแต่ละปีต้องไม่น้อยกว่า 40,000,000 บาท

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จำหน่ายเอกสารการประกวดราคา ณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บอท. (ยานนาวา) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2566 ระหว่างเวลาทำการ ในราคาชุดละ 53,500 บาท

มีกำหนดการยื่นซองเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานของ บอท. (ยานนาวา) และประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

อีกทั้งกำหนดให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติยื่นซองเสนอการเช่าและค่าตอบแทนการเช่าในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. และคณะกรรมการคัดเลือกการให้เช่าจะได้เปิดซองการเสนอการเช่าและค่าตอบแทนการเช่า เจรจา และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะทำสัญญาในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. และประกาศผลคัดเลือกในเวลา 15.00 น.