ครม.ไฟเขียวข้าราชการลาอุปสมบท 97 รูป ถวายสมเด็จพระสังฆราชไม่ถือเป็นวันลา

สมเด็จพระสังฆราชฯ

ครม.เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างราชการ หน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 8 รอบ โดยไม่ถือเป็นวันลา

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิ.ย. 2566 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-1 ก.ค. 2566 (รวม 17 วัน) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ได้กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชน มีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ ได้แก่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมีกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ลำดับการดำเนินโครงการมีรายละเอียดดังนี้ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-31 มี.ค. 66 จากนั้นดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในเดือน เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในเดือน พ.ค., มีพิธีปลงผมในวันที่ 15 มิ.ย. 66, มีพิธีรับประทานผ้าไตรและเข้ารับประทานพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 16 มิ.ย. 66, พิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 17 มิ.ย. 66 และลาสิกขาในวันที่ 1 ก.ค. 66 ตามลำดับ

Advertisement