ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลด 30 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน การเดินทาง รถยนต์ ค่ำคืน

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (4 เม.ย. 2566)

วันที่ 3 เมษายน 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลด 0.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 4 เม.ย. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 43.86 บาท
 • GSH95 = 36.05 บาท
 • E20 = 33.74 บาท
 • GSH91 = 35.78 บาท
 • E85 = 34.19 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 43.34 บาท
 • HSD-B7 = 33.44 บาท
 • HSD-B10 = 33.44 บาท
 • HSD-B20 = 33.44 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 42.56 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และ Hi Premium 97 ลด 30 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 36.05 บาท
 • GSH91S EVO 35.78 บาท
 • GSH E20S EVO 33.74 บาท
 • GSH E85S EVO 34.19 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 45.94 บาท
 • Hi Diesel B20S 33.44 บาท
 • Hi Diesel S 33.44 บาท
 • Hi Diesel S B7 33.44 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 42.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)