ประมงพื้นบ้านประจวบฯยื่นศูนย์ดำรงธรรมร้องผู้ว่าฯทบทวนมติคณะกรรมการประมง กระทบการทำกิน

เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 5 มีนาคม ชาวบ้านจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว่า 200 คน นำโดย นายศรีรัตน์ วิศิษฎวิรุฬห์ แกนนำชาวประมงพื้นบ้าน อ.สามร้อยยอด เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมและยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการกำหนดข้อห้ามในการใช้เครื่องมือทำการประมง ตามมติของคณะกรรมการประมงระดับจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงมติเดิม จากข้อสรุปร่วมกันในเวทีแสดงความเห็นของชาวประมงพื้นบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารดูแลความสงบเรียบร้อย

นายศรีรัตน์ กล่าวว่า ข้อห้ามที่กำหนดส่งผลกระทบทำให้ชาวประมงอวนครอบ อวนช้อน อวนยกหมึกพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน จากการกำหนดใช้ไฟในการทำประมงไดหมึก 3,000 วัตต์ กำลังไดนาโมไม่เกิน 5 กิโลวัตต์และให้ใช้หลอดไฟ 500 วัตต์ 1 หลอดที่เหลือให้ใช้ไฟขนาด 40 วัตต์ จึงรวมตัวเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการประมงทบทวนและแก้ไขมติเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ โดยขอใช้หลอดไฟไม่เกิน 500 วัตต์ ไม่จำกัดชนิดหลอดไฟ แต่ชาวประมงยินยอมให้เรือทั้งหมดใช้กระแสไฟฟ้าไม้เกิน 3000 วัตต์ และขอให้คณะกรรมการฯไม่จำกัดกำลังของไดมาโมปั่นไฟ เนื่องจากต้องใช้งบลงทุนเพิ่ม ขณะที่ข้อสรุปจากเวทีรับฟังความเห็นร่วมกันของชาวประมงพื้นบ้านและอนุกรรมการได้กำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพ

มีรายงานว่าสำหรับมติของคณะกรรมการระดับจังหวัดฯกำหนดให้เรือแต่ละลำมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ กระแสไฟฟ้าในเรือไม่เกิน 3,000 วัตต์ ขนาดความกว้างและยาวของอวน 4 ด้านไม่เกิน 50 เมตร ขนาดตาอวนไม่ต่ำกว่า 3.2 เซนติเมตร(ซม.) ขณะทำการประมงห่างจากชายน้ำฝั่งพื้นดิน 500 เมตร กำหนดเรือ 1 ลำใช้หลอดไฟที่มีกำลังไฟตั้งแต่ 40 วัตต์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 วัตต์จำนวน 1 ดวง กำหนดให้ใช้หลอดไฟไม่เกิน 40 วัตต์ไม่จำกัดจำนวน แรงงานในเรือไม่เกิน 5 คนต่อลำ มีการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นเรือประมงพื้นบ้าน เป็นเรือที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ไม่เกิน 200 แรงม้า และมติกำหนดให้เรือทุกลำปฏิบัติตามาตรการของทางราชการทุกกรณีเพื่อคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำ

 

Advertisment

ที่มา มติชนออนไลน์