ศาลมีคำสั่งให้ ประดิษฐ์ ชลศรานนท์ เป็นคนไร้ความสามารถ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี หลังศาลมีคำสั่งให้นายประดิษฐ์ ชลศรานนท์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้แต่งตั้ง นางสาวอาสา ชลศรานนท์ เป็นผู้อนุบาล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายประดิษฐ์ ชลศรานนท์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้แต่งตั้ง นางสาวอาสา ชลศรานนท์ เป็นผู้อนุบาล ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ 792/2565 หมายเลขแดงที่ ยชพ 61/2566 ลงนามโดยร่มบุญ โชคไมตรี ผู้พิพากษา

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย นางสาวอาสา ชลศรานนท์ ผู้ร้อง อายุ 31 อยู่ที่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายประดิษฐ์ ชลศรานนท์ เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ นางสาวอาสา ชลศรานนท์ เป็นผู้อนุบาล

               

พิเคราะห์พยานหลักฐานผู้ร้องประกอบเอกสารในสำนวนแล้ว ได้ความว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายประดิษฐ์ ชลศรานนท์ บิดามารดาของนายประดิษฐ์เสียชีวิตแล้ว

เมื่อเดือนตุลาคม 2565 นายประดิษฐ์ล้มป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา แพทย์ให้ความเห็นว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ สมองเสื่อม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อยและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ผู้ร้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย เห็นว่าอาการของนายประดิษฐ์ดังกล่าวเข้าลักษณะบุคคลไร้ความสามารถ ผู้ร้องเกี่ยวข้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผู้ดูแลนายประดิษฐ์มาโดยตลอด เห็นควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของนายประดิษฐ์

Advertisement

จึงมีคำสั่งว่า นายประดิษฐ์ ชลศรานนท์ เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวอาสา ชลศรานนท์ ผู้ร้อง

ศาลมีคำสั่งให้ ประดิษฐ์ ชลศรานนท์ เป็นคนไร้ความสามารถ