หมอยง แนะตรวจ ATK ผู้ป่วยทางเดินหายใจทุกราย

โควิด

หมอยง แนะไทยเข้าฤดูโควิดระบาดแล้ว ควรตรวจ ATK ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทุกราย สกัดไม่ให้ระบาดใหญ่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กแนะนำยุทธศาสตร์รับมือการระบาดของโควิด-19 ช่วงฤดู-เปิดเทอม ทั้งการตรวจ ATK และการให้เด็กป่วยหยุดอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคให้น้อยที่สุด

โดยฤดูกาลของโควิด 19 มาถึงแล้ว การติดเชื้อในช่วงนี้จะเริ่มสูงสุดอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นผู้ป่วยหรือการติดเชื้อจำนวนมากขึ้น ทุกคนมีส่วนช่วยในการลดการแพร่กระจายของโรค

ผู้ที่ติดเชื้อแล้วเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ก็มีโอกาสเป็นได้อีก ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นก็จะเป็นเพิ่มขึ้น และเชื่อว่าเมื่อผ่านฤดูกาลนี้ มากกว่า 90% ของประชากรไทยจะเคยติดเชื้อ 1-2 ครั้ง

ความรุนแรงของโรคถึงแม้ว่าจะน้อยลง แต่สิ่งที่ต้องระวังคือกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง ที่มีโรคประจำตัวและภูมิต้านทานต่ำ โรครุนแรงได้

การตรวจวินิจฉัยแต่เริ่มแรก และรีบให้การรักษาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นยาต้านไวรัส จะช่วยลดความรุนแรงได้มาก

ดังนั้น ในผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจทุกรายควรตรวจว่าเป็นโควิด-19 หรือไม่ อย่างน้อย ATK ก็ยังดี ในรายที่ตรวจแล้วให้ผลลบหรือขีดเดียว ถ้ายังสงสัย วันต่อ ๆ มาอาจจะต้องตรวจซ้ำ

โรคทางเดินหายใจที่จะเป็นร่วมกันในฤดูกาลนี้ จะมีทั้งไข้หวัดใหญ่ RSV แม้กระทั่งมือเท้าปาก ก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้น ตามฤดูกาลของทุกปี


เราทุกคนมีส่วนร่วมที่จะลดการแพร่กระจายของโรคให้ได้น้อยที่สุด เด็กป่วยหรือมีอาการ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจควรหยุดอยู่บ้าน ไม่ไปโรงเรียน การล้างมือเป็นประจำ ดูแลสุขอนามัย ถ้าป่วยควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ทุกคนช่วยกัน จำนวนผู้ป่วยก็จะลดน้อยลงเอง และจะไปเบาบางหลังเดือนกันยายน