ศาลพิพากษาให้ หจก.สตาร์วู๊ดฯ หรือ ภูเก็ตการช่าง หรือ ภูกะรน ล้มละลาย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลมีคำสั่งให้ หจก.สตาร์วู๊ด อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต หรือ หจก.ภูเก็ตการช่าง หรือ หจก.ภูกะรนการช่าง ที่ 1 และนางพรทิพย์ หรือฐายิกา หรือภรนัชชา หรือวราสิริ คารวานนท์ ลูกหนี้ที่ 2 ล้มละลาย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 4214/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์วู๊ด อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตการช่าง หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูกะรน ที่ 1 นางพรทิพย์ หรือฐายิกา หรือภรนัชชา หรือวราสิริ คารวานนท์ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ 2 ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

               

ผู้ล้มละลายที่ 1 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0833549002991 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 69/19 / ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566
พรทิพย์ พลายเล็ก
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

พิทักษ์ทรัพย์ หจก.สตาร์วู๊ด-2

Advertisement