ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลด 50 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน เติมน้ำมัน เดินทาง รถยนต์ จราจร

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลด 50 สตางค์ กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (6 ก.ค. 2566)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 0.50 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 6 ก.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 42.94 บาท
 • GSH95 = 35.15 บาท
 • E20 = 32.84 บาท
 • GSH91 = 34.88 บาท
 • E85 = 33.29 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 42.54 บาท
 • HSD-B7 = 31.94 บาท
 • HSD-B10 = 31.94 บาท
 • HSD-B20 = 31.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 38.94 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และ Hi Premium 97 ลด 50 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 35.15 บาท
 • GSH91S EVO 34.88 บาท
 • GSH E20S EVO 32.84 บาท
 • GSH E85S EVO 33.29 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 46.34 บาท
 • Hi Diesel B20S 31.94 บาท
 • Hi Diesel S 31.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 31.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 39.94 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)