เปิดภาพ พลายศักดิ์สุรินทร์ พบเล็บแตก-บิดเบี้ยว เร่งวางแผนรักษา

พลายศักดิ์สุรินทร์

เปิดภาพเล็บ พลายศักดิ์สุรินทร์ พบแตก-บิดเบี้ยว ทีมสัตวแพทย์เร่งวางแผนรักษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้รายงานชีวิตความเป็นอยู่ และกิจวัตรประจำวันของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ อายุ 30 ปี ช้างไทย งายาว เพศผู้ ที่กักตัวอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรค สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นสถานที่แรกรับ วันนี้ เข้าสู่วันที่ 10 แล้ว หลังเดินทางกลับมาจากประเทศศรีลังกา

พลายศักดิ์สุรินทร์

เจ้าหน้าที่ยังคงให้ประชาชนได้เห็นภาพกิจวัตรประจำวันของช้าง และควาญช้างไทย ที่อาบน้ำให้ช้าง บริเวณหลักมัดภายในคอกดูแล ผ่านการไลฟ์สดเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งยังมีผู้ติดตาม และสนใจเข้าร่วมรับชมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการอาบน้ำช้าง ถือว่าเป็นเทคนิคในการสร้างความคุ้นเคยระหว่างช้างกับควาญช้าง ในการปรับพฤติกรรมของช้างที่มาอยู่ใหม่

ท่ามกลางมาตรการควบคุมพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นที่กักโรคตามระเบียบการควบคุมโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อบางชนิด เนื่องจากเป็นช้างที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งช้างจะมีการเฝ้าระวัง และกักโรคไปอีก 20 วัน ข้างหน้า

วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ซูมภาพ ให้เห็นเล็บเท้าของช้าง ที่ค่อนข้างยาวและงอ บางเล็บแตก และดูบิดเบี้ยว เนื่องจากที่ผ่านมา

ขณะอยู่ที่ประเทศศรีลังกา ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร หรือการฝนเล็บเท้า เพราะหากเล็บยาว ก็จะมีปัญหาในการเดินของช้าง อาจจะทำให้ช้างเจ็บเท้าได้ ทั้งนี้ หากพ้นระยะกักตัวของช้าง ก็จะมีการตรวจวินิจฉัย และรักษา พร้อมกับฝ่าเท้าของช้างที่แบนราบ เนื่องจากยืน และเดินบนพื้นปูนซีเมนต์นาน เพื่อให้เท้าช้างทั้ง 4 ขา มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมกับร่างกาย

พลายศักดิ์สุรินทร์

นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังแจ้งว่า ฝีแผลหนองที่สะโพกช้าง มีเพียง 2 จุด เท่านั้น และแผลดีขึ้น หนองแห้งแล้ว และผิวหนังที่แผลเริ่มงอกขึ้น ทำให้มีความตื้น ก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณนี้กลับมาเป็นปกติ จากการดูแล และล้างบาดแผลทุกวันของทีมสัตวแพทย์ มาตั้งแต่ 3 เดือน ก่อนบินกลับไทย

ส่วนตาขวาของช้าง ที่เป็นต้อกระจก ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ถ่ายภาพให้เห็น พร้อมระบุว่า ตามรายงานของสัตวแพทย์ เป็นก้อนขุ่นขาว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร อยู่ที่กระจกตา ซึ่งเป็นการผิดปกติภายนอก ที่ทางสัตวแพทย์มีแผนที่จะรักษาควบคู่กันไปหลังพ้นระยะกักตัว

พลายศักดิ์สุรินทร์


ข้อมูล : มติชนออนไลน์