ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (20 ก.ค.) เบนซิน แก๊สโซฮอล์สูตรธรรมดา ขึ้น 30 สต.

ราคาน้ำมัน น้ำมัน เดินทาง การเดินทาง รถยนต์

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สตางค์ น้ำมันสูตรพรีเมี่ยม-กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (20 ก.ค. 2566)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันพรีเมี่ยมแก๊สโซฮอล์ 95 และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 20 ก.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 45.04 บาท
 • GSH95 = 37.25 บาท
 • E20 = 34.94 บาท
 • GSH91 = 36.98 บาท
 • E85 = 35.09 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 42.94 บาท
 • HSD-B7 = 31.94 บาท
 • HSD-B10 = 31.94 บาท
 • HSD-B20 = 31.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 38.94 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สต. สำหรับ Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 37.25 บาท
 • GSH91S EVO 36.98 บาท
 • GSH E20S EVO 34.94 บาท
 • GSH E85S EVO 35.39 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 46.74 บาท
 • Hi Diesel B20S 31.94 บาท
 • Hi Diesel S 31.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 31.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 39.94 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)