กระทรวง อว.เผยข่าวดี จีนจับมือไทยร่วมกันสร้างยานสำรวจอวกาศใหม่

ไทย-จีน ร่วมกันสร้างยานสำรวจอวกาศ

กระทรวงวิทย์จีน นำทีมใหญ่หารือกระทรวง อว. ขยายผลความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองประเทศ พร้อมข่าวดีเตรียมจับมือร่วมกันสร้างยานสำรวจอวกาศใหม่เดินทางไปพร้อมยานฉางเอ๋อ-7

วันที่ 25 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ต้อนรับ ดร.จาง กว่างจวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะในโอกาสเยือนประเทศไทย

พร้อมเป็นประธานร่วมการประชุมใหญ่คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายผลความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ กระชับความสัมพันธ์ให้แนบแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองประเทศเข้าร่วม ที่โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน กรุงเทพฯ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์กล่าวว่า การที่รัฐมนตรีจาง กว่างจวิน มาเยือนประเทศไทยพร้อมคณะจำนวนกว่า 30 คนในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ อว. ได้นำผู้บริหารและนักวิจัยของกระทรวง อว. ไปเยือนจีนในโอกาสแรกที่จีนเปิดประเทศตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ซึ่งได้มีการหารือ และได้ข้อสรุปที่เห็นชอบร่วมกัน เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเจรจาเชิงนโยบายระดับสูงโดยมีผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าคณะ สามารถกำหนดประเด็นความร่วมมือและขับเคลื่อนโครงการได้อย่างรวดเร็ว 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.

ทั้งนี้ การมาเยือนไทยของ รมช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน และคณะในระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย.ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินความร่วมมือระหว่างสองประเทศเพิ่มเติมอีก และหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการของสองประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในสาขาเป้าหมาย โดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลการหารือจากการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปว่าจะมีการดำเนินการร่วมกันใน 5 เรื่อง ได้แก่ 

  1. การแลกเปลี่ยนและพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ 
  2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
  3. การขจัดความยากจนแบบบูรณาการโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญ 
  4. ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
  5. การขยายผลความร่วมมือทางด้านพลังงานสะอาด โดยเฉพาะเทคโนโลยีโทคาแมค 

ซึ่งทั้ง 5 เรื่องนี้ กระทรวง อว.ของไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

จีน-ไทยร่วมสร้างยานสำรวจใหม่

ปลัดกระทรวง อว. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีข่าวดีว่าหลังจากที่เราได้ไปเยือนจีนและหารือความร่วมมือกับวิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนซึ่งได้ตอบรับข้อริเริ่มของไทย โดยในวันนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. ในสังกัดของกระทรวง อว. ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่า จีนตกลงยินดีที่จะร่วมพัฒนา และสร้างยานสำรวจอวกาศร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยจะนำขึ้นไปกับยานอวกาศฉางเอ๋อ-7 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากจีนแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านี้ ซึ่ง รมช.จีนแจ้งว่าถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมาก

ดร.จาง กว่างจวิน รมช.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน
ดร.จาง กว่างจวิน รมช.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน

ด้าน ดร.จาง กว่างจวิน รมช.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน กล่าวว่า ขอชื่นชมกระทรวง อว. กับบทบาทการทำงานขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ และขอขอบคุณที่ อว. ได้เดินทางไปเยือนจีนในโอกาสแรกหลังจากเปิดประเทศ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความพร้อมที่จะร่วมมือกันทางวิชาการในทุกแขนงระหว่างสองประเทศ 

โดยหลังโควิดยิ่งเร่งให้เกิดกิจกรรมระหว่างทั้งสองประเทศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งปลัดกระทรวง อว.ได้ดูแลติดตามความร่วมมืออย่างใกล้ชิด กำหนดประเด็นความร่วมมืออย่างชัดเจนและมีความก้าวหน้ารวดเร็วมาก รู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง การหารือในระดับสูงของคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จมาก กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีของจีนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศต่อไป