ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (16 พ.ย.) เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สต. มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน รถยนต์ น้ำมัน เดินทาง

ปั๊มน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (16 พ.ย. 2566)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 16 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 44.84 บาท
 • GSH95 = 37.05 บาท
 • E20 = 34.94 บาท
 • GSH91 = 35.28 บาท
 • E85 = 35.09 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 44.84 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลคงเดิม

 • GSH95S EVO 37.05 บาท
 • GSH91S EVO 35.28 บาท
 • GSH E20S EVO 34.94 บาท
 • GSH E85S EVO 35.09 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 48.34 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.64 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)