หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 พ.ย. 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยพร่หมายกำหนดการ
ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2566 มีใจความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 25 พุฤศจิกายน 2566 เจ้าพนักงานเตรียมการและตั้งแต่งพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี ไว้พร้อม

เวลา 18 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นรีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชฯสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว
22 พฤศจิกายน 2566
สำนักพระราชวัง


หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว