แผ่นดินไหว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สั่นสะเทือนได้ 2.7 ไม่กระทบเขื่อนแม่สรวย 

เขื่อนแม่สรวย 

แผ่นดินไหว  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สั่นสะเทือนได้ 2.7 ที่ความลึก 1 กิโลเมตร  ไม่กระทบเขื่อนแม่สรวย 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รายงานจากกรมชลประทาน ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อเวลา 07.42 น. ของวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566 ) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 2.7 ที่ความลึก 1 กิโลเมตร นั้น

กรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรมธรณี และส่วนความปลอดภัยเขื่อน  ได้เข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการชลประทานที่ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่ามีค่า 0.00002802 g  ซึ่งต่ำกว่าค่าความเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบอย่างมาก (ค่าที่ใช้ในการออกแบบจะไม่น้อยกว่า 0.2g) ดังนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ได้แก่ เขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชีบงราย แต่อย่างใด


ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน  เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนกรมชลประทาน