เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ พบ 5 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

ภาพฝุ่นในกทม.
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็คค่าฝุน PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด จ.สมุทรสาคร จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ. อุทัยธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สมุทรสาคร จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ. อุทัยธานี

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.6 – 46.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.1 – 19.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 15.1 – 36.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.2 – 23.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.0 – 13.4 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.5 – 48.0 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK