หมายกำหนดการ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช 2566 ของในหลวงและพระบรมราชินี วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ หมายกำหนดการ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช 2566 วันที่ 28 ธันวาคม 2566 จากสำนักพระราชวัง มีใจความดังนี้

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 28 ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก ทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว
สำนักพระราชวัง


ราชกิจจาฯ วันพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566