ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (18 ม.ค. 67) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สต. มีผลตี 5

น้ำมัน ราคาน้ำมัน น้ำมันขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ปั๊มน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สตางค์ กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (18 ม.ค. 2567)

วันที่ 17 มกราคม 2567 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 18 ม.ค. 2567 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 43.44 บาท
 • GSH95 = 35.55 บาท
 • E20 = 33.44 บาท
 • GSH91 = 33.78 บาท
 • E85 = 33.59 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 42.94 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลคงเดิม

 • GSH95S EVO 35.55 บาท
 • GSH91S EVO 33.78 บาท
 • GSH E20S EVO 33.44 บาท
 • GSH E85S EVO 33.59 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 47.54 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.64 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)