แก้หนี้นอกระบบ 63 วัน มูลหนี้ 9,423 ล้าน “นครสวรรค์” ไกล่เกลี่ยเจ๋งสุด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัดมหาดไทยเผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ วันที่ 63 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 137,433 ราย มูลหนี้ 9,423 ล้านบาท 10,474 ราย มูลหนี้ลดลงกว่า 626 ล้านบาท เช็กจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก เผยจังหวัดนครสวรรค์นำลูกหนี้เข้าระบบไกล่เกลี่ยได้มากสุด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 63 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.00 น. มีมูลหนี้รวม 9,423.355 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 137,433 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 115,991 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 21,442 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 105,621 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก

1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 11,086 ราย เจ้าหนี้ 7,661 ราย มูลหนี้ 830.498 ล้านบาท

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,625 ราย เจ้าหนี้ 5,149 ราย มูลหนี้ 382.350 ล้านบาท

3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,102 ราย เจ้าหนี้ 4,017 ราย มูลหนี้ 334.297 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,779 ราย เจ้าหนี้ 3,617 ราย มูลหนี้ 399.413 ล้านบาท

5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,598 ราย เจ้าหนี้ 2,495 ราย มูลหนี้ 309.535 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 221 ราย เจ้าหนี้ 233 ราย มูลหนี้ 14.069 ล้านบาท

2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 312 ราย เจ้าหนี้ 230 ราย มูลหนี้ 21.339 ล้านบาท

3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 363 ราย เจ้าหนี้ 281 ราย มูลหนี้ 13.126 ล้านบาท

4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 442 ราย เจ้าหนี้ 330 ราย มูลหนี้ 20.118 ล้านบาท

5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 460 ราย เจ้าหนี้ 343 ราย มูลหนี้ 23.690 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 17,586 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 10,474 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 1,693.293 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,067.075 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 626.218 ล้านบาท

และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,139 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 283 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 251.194 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 24.804 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 226.389 ล้านบาท

“สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 247 คดี ใน 31 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

นายสุทธิพงษ์กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนทั้งทางระบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ปัจจุบันมียอดผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

ซึ่งหากมองถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะเราสามารถจูงใจให้พี่น้องประชาชนมาร่วมลงทะเบียนได้มากถึงแสนกว่าราย

ซึ่งทุกฝ่ายได้บูรณาการการทำงานกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ รวมถึงผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานครทุกเขต ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ทุกส่วนล้วนแล้วแต่ช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที ในส่วนของการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกพื้นที่ เร่งเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินให้เร็วขึ้น เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วที่สุด สำหรับกรณีเจ้าหนี้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้มีแนวทางให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามกฎหมาย

พร้อมทั้งให้ใช้กลไกระดับพื้นที่ในทุกภาคีเครือข่าย เร่งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ลูกหนี้นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนให้มากที่สุด ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนทั้งทางระบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่งได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

แก้หนี้นอกระบบ 63 วัน


แก้หนี้นอกระบบ 63 วัน