ราคาน้ำมันวันนี้ (5 ก.พ. 67) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมัน เดินทาง การเดินทาง น้ำมัน การขับรถ

ราคาน้ำมันประจำวันนี้ (5 ก.พ. 67) ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 37.55 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.78 บาท

ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B7 อยู่ที่ 29.94 บาท ขณะที่ดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ลิตรละ 43.64 บาท

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

ดีเซล

  • ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ราคาลิตรละ 43.64 บาท
  • ไฮดีเซล S B7 ราคาลิตรละ 29.94 บาท
  • ไฮดีเซล S ราคาลิตรละ 29.94 บาท
  • ไฮดีเซล B20 S ราคาลิตรละ 29.94 บาท

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

  • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคาลิตรละ 35.59 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคาลิตรละ 35.44 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคาลิตรละ 35.78 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคาลิตรละ 37.55 บาท

หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.