นครพนมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่ม 2 อำเภอ นาข้าวเสียหายเกือบหมด นายกฯลงตรวจแนะแก้ปัญหาระยะยาว

วันที่ 2 ส.ค.60 นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ว่า จังหวัดนครพนมเป็นเส้นทางรับน้ำจากหนองหาน จ.สกลนคร ซึ่งหนองหานบรรจุน้ำได้ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่น้ำในหนองหานมี 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ไหลทะลักมาที่นครพนม เข้ามาทาง อ.วังยาง ก่อนจะไปที่ อ.นาแก และ อ.เรณูนคร ตามลำดับ ซึ่งมวลน้ำนี้จะไหลเข้าประตูประตูธรณิศนฤมิตลงสู่แม่น้ำโขง

ขณะที่ปริมาณน้ำจังหวัดนครพนมในลุ่มน้ำก่ำ และลำน้ำสาขาของลำน้ำก่ำ บวกกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นครพนม จังหวัดสกลนคร ปล่อยน้ำมาได้วันละ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้อำเภอวังยาง อ.นาแก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน พื้นที่หนักสุดที่บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก ซึ่งจะเป็นแห่งที่น้ำไหลมาจากลำน้ำก่ำมาบรรจบกับลำน้ำบัง โดยทางจังหวัดได้มีการปรับแผนการผันน้ำ ด้วยการนำเครื่องสูบน้ำ 26 เครื่อง ติดตั้งตามประตูระบายน้ำต่างๆ สำหรับที่ประตูระบายน้ำก่ำเพิ่มอีก 4 เครื่อง ทำให้การระบายน้ำออกไปได้วันละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ วันนี้ จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำ อ.วังยางลดลง 15-20 ซม อ.นาแก ทรงตัว ลำน้ำบังลดลง การผลักดันลำน้ำก่ำ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร จะทำให้โซนอำเภอนาแก ลดลงยิ่งขึ้น ลำน้ำสาขาที่เอ่อท่วม อ.วังยาง อ.เรณูนคร ก็จะไหลลงน้ำก่ำ น้ำที่สกลนครก็ลดลงด้วย ส่วนแม่น้ำโขงระดับน้ำต่ำกว่าลุ่มน้ำก่ำ ต่างกันเมตรกว่า ก็สามารถระบายน้ำได้ดี อาจจะภายใน 1 สัปดาห์ ที่คนต้องอยู่กับน้ำ

ส่วนทางทิศเหนือจังหวัดนครพนม ลำน้ำอูน อ.นาหว้า อ.โพนสวรรค์ และ อ.ศรีสงคราม ได้นำเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำ 6 เครื่องติดตั้งที่ลำน้ำอูน ทำให้ อ.นาหว้าระดับน้ำเริ่มทรงตัว บ้านนาคูณใหญ่ บ้านนาคูณทุ่ง ทางจังหวัดให้การช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้ตรวจสำนักนายก ก็จัดตั้งศูนย์ให้การดูแล อ.โพนสวรรค์ ในตอนนี้น้ำลดลง ระบบนิเวศนั้นสภาพลุ่มน้ำสงครามจะต่างจากลำน้ำก่ำ เพราะเป็นที่ลุ่มทำให้น้ำลดลงรวดเร็ว โดยปรึกษาหารือผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กองทัพเรือ ขอเรือผลักดันน้ำตั้งที่ปากน้ำไชยบุรีเพื่อผลักดันน้ำให้ไหลลงแม่น้ำโขงเร็วที่สุด

นอกจากนี้ การที่น้ำท่วมขัง เกษตรกรพื้นที่นาเสียหาย 2 แสนไร่ มีลุ่มน้ำก่ำ 1 แสนกว่าไร่ โดยเฉพาะนาข้าวถูกน้ำถล่มเสียหายเกือบหมด หลังน้ำลดสู่ภาวะปกติจะมีการสำรวจความเสียหาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ล่าสุดจังหวัดนครพนมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มอีก 2 อำเภอ คือ อ.ท่าอุเทน และ อ.โพนสวรรค์ หลังมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนราษฎรและพืชผลทางการเกษตร แต่ยังโชคดีที่ไม่ไหลท่วมไร่สับปะรดหวานของเกษตรกร

 


ที่มา มติชนออนไลน์