สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมอง “ดูด ส.ส.” เรื่องปกติ สะท้อนการเมืองเรื่องอำนาจ-ผลประโยชน์

วันนี้ (6 พ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,158 คน ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี ส.ส. ที่ย้ายพรรคหรือถูกดูด จากกระแสข่าวการ ดูด ส.ส.ที่กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง ซึ่งทั้งนักวิชาการและนักการเมือง ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยหรือไม่

โดยผลการสำรวจต่อคำถามว่า…ประชาชนคิดอย่างไร ? กรณี การดูด ส.ส.ของแวดวงการเมืองไทย ณ วันนี้

50.94% เห็นว่า เป็นเรื่องปกติของการเมืองไทย ที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้น
24.82% เห็นว่า แต่ละพรรคมีการแข่งขันกัน เสนอผลประโยชน์ให้กับ ส.ส.
21.79% เห็นว่า ไม่น่าเกิดขึ้น ไม่สร้างสรรค์ ทำให้การเมืองไม่พัฒนา
15.87% เห็นว่า มีทั้งผลดีผลเสีย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
11.83% เห็นว่า พรรคการเมืองต้องการรักษาอำนาจ ต้องการคนที่น่าจะชนะการเลือกตั้ง

ส่วนการดูด ส.ส. เป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยหรือไม่ ? ในความคิดของประชาชน 44.21% เห็นว่าไม่ขัดหลักประชาธิปไตย เพราะเป็นเรื่องที่มีมานานเคยเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งมักจะมีการย้ายพรรค โดยนักการเมืองมีสิทธิที่จะเลือก และเป็นความสมัครใจ ขณะที่ 20.64% เห็นว่า ขัดหลักประชาธิปไตย เพราะไม่ควรทำ เป็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งควรแข่งขันอย่างเป็นธรรมเท่าเทียม และนักการเมืองควรมีอิสระ โดยอีก 35.15% นั้นไม่แน่ใจ เพราะต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่ โดยไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องพิจารณาหลายด้าน

ขณะที่ ผลจากการดูด ส.ส.ครั้งนี้ สะท้อนการเมืองไทยในลักษณะใด ?


45.82% เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์
32.58% เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง ต้องการสืบทอดอำนาจ
20.21% การเมืองไม่พัฒนาเหมือนอดีตที่ผ่านมา ประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า
15.85% พฤติกรรมนักการเมืองเหมือนเดิม ไม่มีอุดมการณ์
12.72% ถึงเวลาต้องปฏิรูปการเมืองให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง

โดย ส.ส.ที่ย้ายพรรคหรือถูกดูด มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส.ของประชาชนหรือไม่ ?

คำตอบ คือ 58.81% เห็นว่าไม่มีผล เพราะดูที่ตัวบุคคล เลือกจากพรรคที่ชอบ ซึ่งสามารถพิจารณาตัดสินใจเองได้โดยดูจากประวัติ ผลงานที่ผ่านมา 41.19% เห็นว่า มีผล เพราะต้องพิจารณาตัดสินใจ แล้วเกิดความลังเล ไม่แน่ใจ โดยรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัว ส.ส.ที่ย้าย ทำให้เบื่อหน่าย

ขณะที่ผลสำรวจ ยังได้คำตอบจากประชาชน เห็นว่าข้อดีของการดูด ส.ส.ตามระบอบประชาธิปไตย อันดับที่ 1 คือ พรรคการเมืองได้ ส.ส.เพิ่มมากขึ้นได้ฐานเสียงตามที่ต้องการ, อันดับที่ 2 เกิดการแข่งขันมีความหลากหลาย ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น อันดับที่ 3 เป็นการหมุนเวียน ส.ส.ทำให้พรรคมีคนเก่งมากขึ้น ส่วนข้อเสีย อันดับที่ 1 เกิดความขัดแย้งทางการเมือง โจมตีกัน, อันดับที่ 2 การเมืองไม่เข้มแข็ง ไม่มีจุดยืน ขาดอุดมการณ์, อันดับที่ 3 ขาดความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ไม่ดี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ