Open Now สกายวอล์กหลักสี่ เชื่อม รพ.จุฬาภรณ์-สายสีแดง

สกายวอล์กหลักสี่

ข่าวล่ามาเร็ว เปิดบริการให้ผู้ใช้ทางเป็นทางการแล้ว สำหรับสกายวอล์กเชื่อมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับสถานีหลักสี่ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

โดย “เอกรัช ศรีอาระยันพงษ์” หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ร.ฟ.ท.ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีเปิดใช้ทางเชื่อมต่อ Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ ในโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

ตามพระดำริ ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

สกายวอล์กหลักสี่

โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

Advertisment

ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.ได้น้อมนำพระดำริ ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) ระหว่างสถานีหลักสี่ มีระยะทาง 720 เมตร ความกว้าง 4 เมตร

มีทางขึ้นลง 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ประตู 3), จุดที่ 2 บริเวณหน้าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ประตู 5), จุดที่ 3 บริเวณแยกหลักสี่ และจุดที่ 4 เชื่อมต่อกับสถานีหลักสี่ และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู

นอกจากนี้ ร.ฟ.ท.ยังจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ประชาชนที่ใช้บริการทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) เพื่อข้ามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูและทางยกระดับข้ามถนนวิภาวดีรังสิต รวมถึงมีการเปลี่ยนระดับการเดินทางเชื่อมต่อ

สกายวอล์กหลักสี่

Advertisment

ประกอบด้วย บันไดหลักทุกจุด บันไดเลื่อนขึ้นและลงทุกจุด และลิฟต์สำหรับผู้พิการทุกจุด พร้อมทั้งมีทางลาดสำหรับผู้พิการที่บริเวณฝั่งด้านทิศใต้ ตลอดจนยังมีการสำรองรถกอล์ฟ เพื่อให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่ต้องการเดินทางจากรถไฟชานเมืองสายสีแดง สถานีหลักสี่ ไปยังพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ร.ฟ.ท.มั่นใจว่าสกายวอล์กแห่งนี้จะช่วยแก้ Pain Point การหาที่จอดรถให้กับประชาชน และผู้ใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งนับเป็นรูปแบบการเดินทางที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น